Branschutbildarna.se har ny webbadress
Klicka här för att komma till nya sidan

 

Krav om arbetsmiljöcertifiering 2011-11-21.

I en debattartikel i DN flaggade Byggnads för att i den pågående avtalsrörelsen resa krav om en arbetsmiljöcertifiering av alla byggarbetsplatser för att bättre förebygga olyckor.

I en undersökning Byggnads nyligen gjort anger varannan byggnadsarbetare att de är rädda för att gå till jobbet. Undersökningen visade också att en tredjedel har blivit sjukskrivna på grund av en olycka på jobbet. Hela 47 procent tycker att säkerhetsinformationen från arbetsgivaren inte är tillräcklig.

Bakom Byggnads initiativ ligger också det faktum att sju byggnadsarbetare har dött i sitt arbete i år. År 2010 rapporterades 54 dödsolyckor till Arbetsmiljöverket. Liv, hälsa och säkerhet måste alltid gå före pengar betonar Byggnads, och kritiserar regeringen för att inte ha några långsiktiga eller slagkraftiga åtgärder och att antalet arbetsmiljöinspektörer i stort sett halverats.

Arbetsmiljöcertifieringen som Byggnads kräver ska omfatta:
• Skyddsombudsutbildning - 14 dagar för arbetstagare och ledning.
• Nytt utbildningsprogram inom skydd och arbetsmiljö för alla anställda och företagsledning
• Utbildningen ger ett grönt kort som behörighet för att få beträda en arbetsplats
• Certifieringen kan återkallas om företaget bär skuld till en allvarlig olycka.
• En avgift i procent efter vinst ska betalas in till en arbetsmiljöfond för bland annat forskning
• Tekniska krav för maskiner och verktyg måste vara uppfyllda.
• Företag ska vara anslutet till en branschföretagshälsovård.
• Krav om certifiering ska gälla i alla offentliga upphandlingar, anbud och avtal. Saknas den hävs avtalen.

En död och två skadade i fallolycka!
En 26-årig man har avlidit efter en fallolycka på ABB:s anläggning i Ludvika när en mobil arbetsplattform gav vika. Ytterligare två personer skadades allvarligt.

(O.B.S. Personerna på bilden har ingen anknytning till olyckan)

Så här säger lagen om BAS-P/BAS-U

 ”Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg- reparations- renoverings-  eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011”
Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage  etc. 

(Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb)


Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida:

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg

Branschkrav?

Se ovan under rubriken "Så här säger lagen om BAS-P/BAS-U!"

 

Kursintyg?

Efter genomförd kurs erhålles ett personligt kursintyg utställt i deltagares namn.

Observera att intyget är utställt till personen och ej till företaget.

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifterna (1999:3) om
byggnads- och anläggningsarbete:

"Observera att byggarbetsmiljösamordnarens samordningsansvar aldrig förminskar det egna arbetsmiljöansvar som alltid åligger varje enskild entreprenör som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen.

Om brister förekommer i entreprenörs eget arbetsmiljöarbete på bygg­arbetsplatsen är det i första hand entreprenören själv och inte byggarbetsmiljösamordnaren som har en skyldighet att undanröja bristerna. 

Särskilda regler gäller i konsumentförhållanden, dvs. när en privatperson ger i uppdrag åt en näringsidkare (någon som yrkesmässigt driver verksamhet) att utföra tjänster såsom repara­tioner, renoveringsarbeten, småhusentrepre­nader och liknande. Då övertar entreprenören byggherrens arbetsmiljöansvar om inte annat har avtalats. Förutsättningen är att arbetet sker som samlat uppdrag, dvs. som general­ eller totalentreprenad"

Fakta olyckor i Byggbranschen:
• 2010 rapporterades närmare 13 000 allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Av dessa var 54 dödsolyckor.
• Mellan 2005 och 2010 skedde 78 dödsolyckor inom byggbranschen enligt Arbetsmiljöverkets statistik.
• Det finns också ett mörkertal när det gäller utländsk arbetskraft och de skador som de drabbas av
• Antalet anmälda olyckor med sjukfrånvaro har ökat med sju procent på ett år. 2011 var ett dåligt år för arbetsmiljön i byggbranschen: 213 stycken fler olyckor med sjukfrånvaro under 2011 jämfört med året innan.
• Samtidigt ökade antalet färdolyckor med 22 procent, många byggjobbare skadades på väg till arbetet.
• Enligt arbetsmiljöverket skadades 3 427 personer mellan 16 och 24 år på jobbet under 2011. Det handlar om arbetsskador som anmälts till Försäkringskassan för sjukfrånvaro. Ökningen är ganska stor från året innan, då det var 2930 anmälningar. Inom bygg och vård sker de flesta olyckorna.
• En undersökning bland Byggnads medlemmar som Novus-opinion gjordes augusti 2011 visar att varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet.
• Det framgår också i undersökningen att en tredjedel har blivit sjukskrivna som följd av en olycka på jobbet.
• Hela 47 procent tycker att säkerhetsinformationen från sin arbetsgivare inte är tillräcklig.
• Bara under 2010 ledde 3033 arbetsolyckor till sjukskrivning inom byggbranschen.
• Ett dödsfall i månaden under tio år.
• Förra året dog nio personer i byggolyckor.
• Totalt har 111 personer dött på byggen under de senaste tio åren.

Fakta dödsfall:
2011: 9, 2010: 12, 2009: 8, 2008: 15, 2007: 13, 2006: 10, 2005: 9, 2004: 10, 2003: 14, 2002: 11
Källa: Dödsstatistik Tidningen Byggnadsarbetaren

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21813171-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();